Kyllinger – Købe eller opdrætte selv?

Det er hyggeligt og spændende udruge og se de små kyllinger vokser op. Der er forskel på omkostninger, alt efter hvordan du vælger at anskaffe dig nye høns.

Omkostningen afhænger hvordan du vælger at lave dine nye høns

avl af kyllingerHar du en høne der udruger kyllingerne, og kyllingerne dernæst har en vinge at varme sig under. Eller det er i en rugemaskine, og de skal have kunstig kyllingemor, varmeplade eller lampe, for at holde varmen den første del af deres liv.

Der vil være en strømbesparelse hvis man køber daggamle kyllinger der er udruget. Så har du kun udgifter til varmekilde, til de er så store det ikke er nødvendigt mere.

Laver du dine kyllinger selv, vil der også komme hanekyllinger, og du har lørdagskyllingen klaret. Ønsker du ikke dette, er det muligt at købe kønssorteret kyllinger, så du kun får hønekyllinger.

Skal det være hjemmeavl, er det nødvendigt med en hane i hønsegården, med dem følger der også galen tidligt om morgenen, så afstanden eller tolerancen fra naboer er her vigtigt, samt selvfølgelig forplejning af ham.
Dernæst skal du have en høne der er skruk som der har lyst til at udruge og opfostre kyllingerne.
Det er muligt at give hende æg fra de andre høns i hønsegården, hvis hun ikke lægger nok selv. De fleste høns kan klare at udruge mellem 8 – 12 æg. Det er en god ide at mærke æggene så du ved hvornår de er lagt. Ønsker du kyllinger der klækker nogenlunde samtidigt, skal du lægge æg, som er lagt næsten samtidigt fra andre høns under hende, og fjerne dem hun selv lægger.

Selvom der er en hane i hønsegården, er der selvfølgelig ingen garanti for at æggene fra andre høns er befrugtet. Så udbyttet af kyllinger kan svinge, her gælder også hvor mange der overlever efter de er klækket.

Omkostninger ved at udruge egne kyllinger med rugemaskine
Man kan både købe og leje en rugemaskine, prisen afhænger af hvor mange æg den kan rumme, og den selv vender æggene. Det er også muligt at købe en ganske udmærket rugemaskine brugt.

For at udregne din elregning ved brug af rugemaskine, er du nødt til at vide hvor meget strøm den bruger i timen. Det igen afhænger af temperaturen i rummet den står i. Jo koldere rum, jo mere strøm vil den bruge på at holde den rette temperatur i rugemaskinen, samt størrelsen på maskinen.

De fleste maskiner svinger mellem at bruge 60 – 120 kr. på at udruge et hold kyllinger.

Dernæst skal man tænke på den tid der bruges på at vende æg, og holde øje med, at der er den rette temperatur og luftfugtighed i maskinen, de 21 dage det ca. tager at udruge et æg til kylling.
Hvis ikke man har en hane i hønsegården, er det muligt at købe befrugtede æg til en pris på ca. 8 -12 kr. stykket.

Omkostninger ved køb af daggamle kyllingerne

Prisen er omkring 15- 25 kr. stykket, og fra 60- 100 hvis det er avlskyllinger.
Som varmekilde til de små er en såkaldt kunstig kyllingemor, den billigste løsning. Den bruger ikke så meget strøm som en varmelampe gør.

Samtidig har forskning vist at det reducerer fjerplukning senere i deres liv og giver bedre dyrevelfærd.
Den kunstige kyllingemor virker som en rigtig hønemor, som de skal søge under for at få varme, og dermed også tryghed. Med den relative høje konstante varme under den kunstige kyllingemor, er der heller ikke så store udgifter til at holde resten af rummet opvarmet.

Den er også dyre i indkøb end en varmelampe eller plade, men med en mindre udgift på strøm på omkring 300 kr. på de ca. 6 uger de behøver varme, er det hurtigt tjent hjem. Prisen for kyllingemor er fra 300 – 600 kr. alt efter størrelsen, hvor prisen på varmelampe er 60 – 160 kr. samt 80 – 90 kr. for varmepæren.
Du kan også vælge at købe kyllingerne så gamle at de ikke behøver en ekstra varmekilde, prisen her er ofte mellem 40 – 130 kr. stk.

Er du så heldig at du har hane og en høne der er skruk, er der omkostninger til det ekstra bur du skal have til hønemor, og måske en ekstra varmekilde den første uge, hvis der er meget koldt.
Hun skal altid flyttes væk fra de andre høns, når hun har lagt sig fast på æggene, det sker ca. 2-5 dage efter det første æg er lagt. Som sagt tidligere kan du supplerer med æg fra de andre høns, hvis du har en formodning om de er befrugtede.

Er hønen skruk?

Høns bliver som regel skruk i det tidlige forår og henover sommeren. Uanset om hun får lov til at ruge eller ej, vil hun være skruk i 21 dage, lige så lang tid som det ville tage hende at udruge kyllinger.
Får hun ingen kyllinger, kan hun blive skruk 2 – 4 gange på et år.
Vil man gerne hjælpe hønen lidt på vej, til at blive skruk kan tilfører kunstig lys og varme, samt lægge kunstige æg i reden.

Min egen erfaring er at det ofte er de mindste hønseracer der lettest bliver skruk, her kan nævnes silkehøns og wyandotte. De store og lidt tungere racer, kan komme til at træde deres æg i stykker når de ruger.

Du kan sikre dig mod at få salmonella i din besætning, hvis du køber æg eller kyllinger, fra opdrættere der er tjekket mod dette.