Skal I rive ned eller renovere på gården? Så skal I foretage en miljøscreening!

miljøscreening ved nedrivningMange der skal i gang med at bygge om eller nedrive et gammelt hus, bliver overrasket over de krav der er, om miljøscreening af bygningen, og de forpligtelser man har som bygherre.

De gældende regler, som kan findes i affaldsbekendtgørelsen, gør at man som bygherre, uanset om man er privatperson eller repræsenterer en virksomhed, har ansvaret for, at den bygning hvorfra der bliver genereret affald, bliver undersøgt grundigt for blandt andet asbest, tungmetaller, tjærestoffer og PCB.

De forskellige stoffer har det til fælles, at de enten kan være farlige at arbejde med, eller kan skade vores miljø, hvis de byggematerialer de bliver fundet i, ikke bliver håndteret og deponeret på den rigtige måde.

Når man planlægger en nedrivning, eller en større renoveringsopgave med nedrivning af bygningsdele, er det altid en god idé at få foretaget den lovpligtige miljøscreening, som den første del af projektet.

Dette skyldes at prisen for eksempelvis nedrivning af et hus, kan variere en hel del, alt efter hvor mange bygningsdele der er forurenede, og derfor skal saneres under særlige hensyn, til medarbejderne og miljøet.

Nogle nedrivningsfirmaer vil give tilbud uden at kende de kommende udgifter til miljøarbejdet og bortskaffelse af farligt eller forurenet affald, og i stedet have dette som et forbehold.

Sådanne tilbud bør man ikke acceptere, da disse poster kan udgøre 20-30% af den samlede pris, og ikke kan forudsiges før man kender forureningsgraden i de forskellige bygningsdele. Det vil derudover være en udfordring at sammenligne de tilbud man får, fordi der kan være forskellige formuleringer, og typer af forbehold.

Hvis man derimod starter med miljøundersøgelsen, vil tilbudsgivere kunne udregne mængden af farligt og forurenet affald og hvor mange timer de forventer, der skal afsættes til miljøsanering. På den måde vil de tilbud man modtager som bygherre være sammenlignelige, og ikke indeholde unødige forbehold der kan medføre, at slutprisen bliver højere end forventet.

Screening og miljørapport

Da man som bygherre sidder med ansvaret for at gældende regler bliver overholdt er det vigtigt, at man vælger et firma til miljøscreeningen, som ikke bare kan udtage prøver og skrive en rapport, men også har et solidt kendskab til bygninger og byggematerialer.

Der er nemlig stor forskel på hvilke miljøfarlige stoffer der kan være på spil, alt efter hvornår bygninger er opført eller renoveret, og det skal der være styr på for at få en smertefri sagsbehandling i den kommune, der skal godkende rapporten og anvise det affald, der bliver genereret i forbindelse med nedrivningen.

Mange nedrivningsfirmaer vil tilbyde selv at udføre screeningen, som en del af tilbuddet på nedrivning. Det er som oftest en bedre idé at dele opgaverne op, og få foretaget en screening af et uvildigt firma. På den måde vil man kunne indhente tilbud, uden at have indgået en aftale før man kender opgavens omfang til bunds.

Selve miljørapporten skal sendes til kommunen, og det affald der er beskrevet i den, skal være anvist, inden nedrivningen må påbegyndes.

Derfor er det vigtigt at den lever op til de krav den enkelte kommune har, eller de fælles krav for sjællandske kommuner, beskrevet i ”Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald”.

Det handler både om hvilke bygningsdele der er udtaget prøver af, hvilke stoffer der er analyseret for, om de er fotodokumenteret på en overskuelig måde og, om klassificeringen af affaldet er foretaget korrekt, jævnfør de gældende grænseværdier.

Der er en del der kan gå galt i ethvert nedrivningsprojekt, men hvis man får styr på miljøarbejdet som det første, vil man have elimineret mange fejlmuligheder, og komme godt fra start.