Muldvarp

Her vil vi belyse den lille pelset graver, og dens ulemper. Når man vil af med denne flittige arbejder, så er det godt at kende til lidt baggrundsviden. Samtidig kan vi give et godt overblik omkring bekæmpelse af muldvarpen.

Muldvarpen som skadedyr

muldvarpDen er kendt for dens karakteristiske jordskud, som ikke er til at overse i haver, på heder og dyrket jord. Ikke nok med at disse jordskud ikke pryder udsigten, så laver muldvarpen gangsystemer som underminere jorden, og kan beskadige rødder og beplantning. Muldvarpen er som udgangspunkt et skadedyr når det kommer til jordarealer, der benyttes af mennesker.

Hvad lever muldvarpen af

Muldvarpen lever for det meste af regnorme, og insekter i jorden. Men har tendens til også at kunne spise grønsager såsom gulerødder eller nedfaldsfrugt. Alt i alt bidrager muldvarpen ikke med noget godt for haver og dyrket jord fordi den ødelægger rødder og beplantning når den graver sine gange. Derudover er regnorme og andet småkravl i jorden vigtig for jordens kvalitet, da de skaber et iltet miljø til god biodiversitet.

Muldvarpens levested

Muldvarpen har nogle kriterier for hvor den befærdes, for at få bedst mulige forhold. Den kan bedst lide at være i jord som ikke er for sur, og samtidig hvor grundvandet ikke er for højt. Det giver de bedste muligheder for at grave den mange gang. Det er typisk på græsarealer, heder, marker og i skove.

Det er desuden blevet påvist at muldvarpen er god for skovarealer, hvor dens gangsystemer skaber god udluftning af jordbunden. Denne iltning giver en Muldvarpens gange kan sprede sig imellem 200-2000m2.

Bekæmpelse af muldvarper

Der er flere forskellige måder at komme muldvarpen til livs på. Vi har udformet en liste med de mest kendte nedenfor:

 • Gasning af gangsystemer
  Oftest en professionel løsning, hvor en skadedyrsbekæmper en specieldesignet motor til at danne røg. Denne røg pumpes ud i gangsystemerne og forgifter muldvarpen, således den dør.
 • Muldvarpesaks
  Fælden er en meget kendt og klassisk måde til bekæmpelse. Den er billig og forholdsvis simpel, hvis man kender til det grundlæggende.
 • Karbid
  Et vandopløseligt materialer der danner røg, og skræmmer muldvarpen ud af sine gange. Det kan købes i det typiske byggemarkeder, og er fuldt lovligt i Danmark. Dog er der ikke garanti for at muldvarpen dør, da der er designet til at skræmme dem væk. Røgen der dannes er meget ildelugtende.

3 hurtige fakta om muldvarpen

 1. Muldvarpen er aktiv hele året, og går ikke i vinterhi
 2. Dens lugtesans er utrolig god, og den kan lugte en mus igennem 50mm jord.
 3. Muldvarpen får 3-4 unger om året

Vi ønsker jer alt held og lykke med at få muldvarperne ud af jeres jord.