Reproduktion og læmning hos får

Får/gimmerlam bliver kønsmoden når de er 6- 8 måneder og vædderen lidt før, når han er 4 – 6 måneder. Hun kommer i brunst for hver 17 dag indtil hun er blevet ilæmmet/bedækket.
Får er drægtige i 5 måneder og får normalt 1-2 lam.

Så sæt vædderen til fårene i oktober, november og du får påskelam.

drægtigt får og lam

Gør fåret drægtig

For at forbedre genitikken, er man begyndt at inseminerer med sæd fra de bedste væddere i verdenen. Men det er også helt okay at lade din vædder klare det selv, men hold styr på avlen, så der ikke kommer indavl.
Vælg en vædder med god genitik herunder også temperament. Køb ham og moderfår hos en seriøs avler, og du er sikker på hvad du får. Det er også muligt at leje en vædder i den periode hvor du gerne vil gøre dine får drægtige. På den måde behøver du ikke at have ham til at gå rundt hele året, og kan få ny hver år.

Hvis du have lidt tjek på hvilke og hvornår han har sprunget/ ilæmmet et får, kan du købe en sele, hvorpå der sidder en farvestift på brystet af vædderen. Hver gang han springer vil farvestiften lave et mærke bag på hun-fåret. Efter 17 dage kan du skifte farve på stiften, hvis nogle får bliver mærket med den nye farve, ved du at de har været i brunst igen, og dermed ikke blev med lam første gang.

Det er vigtigt at man fodrer de drægtige får rigtigt, så der fødes sunde og livsdygtige lam, men også at moderfåret har det godt mens hun er drægtig, og at læmningen sker uden problemer. Hun må hverken blive for tynd eller for tyk. I den sidste del hvor hun er drægtig, fylder forstrene meget i vommen, og det er vigtigt det er godt foder der indeholder alle de næringsstoffer som både moderfår og forstrene har brug for.

Det samme gælder efter læmning, hvor moderfåret skal have en større mængde foder der opfylder alle hendes behov. Hvis fårene kommer på græs kort efter de har læmmet, og græsset ikke er af god kvalitet, eller der ikke er nok af det, vil det betyde fald i mælkeydelsen og lav tilvækst på lammene.

Når lammene skal fravænnes, skal moderfårets ration også sættes ned så hun bliver goldet, stopper med at producerer mælk.

Får med lam – Hvordan er forløbet?

Når fåret skal til at læmme, vil hun være urolig og går rundt, skraber i jorden og går for sig selv. Denne uro som fører til at vandblæren kommer, kan vare 8 – 20 timer. Denne periode vil altid varer længere ved førstegangs fødende.
Når du ser fosterblæren med lammet i, skal der helst ikke gå mere end en time inden lammet er født. Er der 2 kommer den næste ofte i løbet af de næste 15- 20 min. Skulle der være flere, kan der godt være lidt længere mellem.

Lam fødes normalt med forben og derefter hoved først. Skulle lammet komme med bagdelen først, går det som regel også smertefrit.
Er det nødvendigt at hjælpe fåret under læmningen, er det vigtigt at der er en god hygiejne så man ikke skubber bakterier ind i fåret, at man kun trækker når fåret har veer og presser. Hav altid kunstig børslim og lange handsker klar.

Efterbyrden/moderkagen kommer 1 -2 timer efter det sidste lam er født. Kommer efterbyrden ikke af sig selv, bør man kontakte dyrlægen, så der ikke opstår infektion og forrådnelse. Det skal komme selv, man bør ikke trække i det hvis det hænger ud af dyret. Nogle får æder deres egen efterbyrd, hvilket er helt normalt.
Når lammene er født rejser moderen sig og slikker lammene, det er vigtigt at de får en god tilknytning. Et moderfår der ikke mener det er hendes lam, er meget konsekvent i hendes afvisning af lammet.

Det nye lille lam

Normalt er lammene hurtigt på benene og vil søge efter yveret. Du skal holde øje med de får den livsvigtige råmælk gerne indenfor de første 3 – 6 timer. Vent ikke så længe at lammet er så svagt og koldt, at det er for sent. Hvis lammet ikke diger, skal du hjælpe med at holde lammet varmt og give det mælk. Hvis muligt gerne råmælk det første døgn og derefter erstatning. Hvis lammet er blevet koldt, skal du varme det op inden du giver det mælken. Er kropstemperaturen hos lammet under 37,5 grader, er det ikke sikkert at lammet kan omsætte mælken.

Hvis mælken bare gives som supplement eller starthjælp, kan det gives med sonde så de stadig vil dige ved moderfåret efterfølgende. Får de flaske er det ofte den de vil foretrække, og vil måske ikke selv søge til moderfåret igen, men opsøge dig når du kommer, da det er langt lettere at drikke af flaske end hos deres mor.

Lam skal have 200 ml. råmælkserstatning pr. kg. legemsvægt, det første døgn, fordelt på 4-6 portioner. Efter den første uge, kan antallet af flaskefodringer nedsættes, og lammet tilbydes vand og foder. Du kan fravænne et flaskelam, når det er omkring 1- 2 måneder gammelt eller som minimum veje 10 – 15 kg. Hold selvfølgelig øje med at det fortsat vokser og tager på.
Diger det hos deres mor, skal fravænning være når de er omkring 2 – 3 måneder, og ikke senere end 4 måneder.

Hvis du finder lam der er kolde og ligger stille, får de sikkert ikke den mælk de skal have. Hvis deres afføring efter fødslen ikke skifter fra sort til gul, har de ikke fået/får den råmælk de skal have. Hold også øje med om de tisser regelmæssigt.
Hold øje med moderfår efter læmning, at hun har det godt. Drikker og æder hun som hun skal, lader hun lammene diger, eller sparker hun dem væk. Tjek for feber, yverbetændelse eller ømme sår på patterne.