Fodring af får

Får er som køer drøvtyggere, det vil sige de tygger foderet af 2 omgange. De tygger det, sluger det for derefter at gylpe det op igen for at tygge det igen. De har også 4 maver som koen, hvor den første mave er vommen hvor der sker en gæringsproces, hvor nedbrydningen af cellulose og andre hårde plantedele sker. Det gylpes op igen tygges og blandes med spyt inden det fortsætter til netmaven, som sørger for at det kun er det der er findelt nok, der kommer videre til bladmaven.
Bladmaven har en stor overflade, og det er her det meste vand fra foderet optages, og føres over i blodet. Herfra kommer det over i løben.
Løben er det der svarer til vores mave, hvor der er saltsyrer og foderet bliver nedbrudt så det kan optages af tarmen.

fodring af får

Stråfoder

Netop fordi de er drøvtyggere, skal de have foder med struktur, dvs. stråfoder som hø.
Halm kan også bruges, men det mætter mest, uden at tilføre så meget energi til dyret.
Især omforåret hvor der er meget friskt græs, kan ødelægge vomfunktionen. Der skal de have mulighed for at få hø og andet foder med struktur.
Sammen med græsset er det stadig godt at supplerer med vitaminer og mineraler, så dyret ikke kommer til at mangle disse.
Om vinteren når der ikke er så meget græs, skal de have et godt foder der passer til får, sammen med stråfoder.

Græs og planter

Får kan lide lave planter, og går ofte uden om de høje vækster. De er meget gode til at gnave græsset helt i bund og meget kort. Det er derfor en god ide at dele folden op i flere små stykker, så græsset kan have lov til at ”komme sig”, så der roteres imellem flere stykker. Helst 3 -4 , men gerne flere. En anden fodel ved dette er at, de parasitter der smitter på folden, bliver bekæmpet ved at de forsvinder inden der kommer værter på græsset de kan smitte.
Der skal maks være 10 moderfår med lam til 1 ha så der ikke kommer for stor kvælstof udledning til jorden. Så ca. 1000 kvadratmeter til et får.
Et moderfår drikker ca. 7 liter vand i døgnet, som altid skal være let tilgængeligt.

Foder over året

Fårene skal fodres forskelligt, efter hvornår på året det er, hvilke andre fodermuligheder der er. Efter alder, om de skal slagtes, er drægtige eller skal goldes.
Det kan være svært at tilgodese alle med det samme foder, hvis man har dem til at gå i en stor flok. Det er derfor det letteste hvis der er mulighed for at tage får fra, og lade dem gå adskilt, alt efter hvilken fodring de skal have.
Nogle racer er også mere nøjsomme end andre, nogle fåreracer vil klare sig bedre på jorde, hvor planterne ikke er så næringsrige, hvor andre trives bedst hvor der er noget ”krudt” i planterne.

Du kan sagtens lave dit eget hø, bare vær opmærksom på omkostninger, om det ville være billigerer at købe det hos en anden.
Det er også muligt at få lavet wrap baller som også er græs, men som er blevet pakket ind i plastic, når det er delvis tørret.