Stalddørssalg af mælk og kød – Hvordan er reglerne?

Salg af eget mælk

Har du mere mælk end du selv kan bruge, kan du tjene lidt ved at sælge det til andre forbrugere.
(Læs om regler for salg af ÆG her)

Man må sælge 70 liter mælk om ugen fra stalddøren, ved hvert regnskabsår skal du kunne dokumenterer dit salg ikke overstiger de 70 om ugen.

Af hygiejnekrav er der at det skal være rå og ubehandlet mælk, der er blevet nedkølet til højst 6 grader lige efter malkning. Mælken må ikke være mere end 24 timer gammelt, det skal overholde grænserne for for mange bakterier og celler der i mælken, at koen er sund og rask ved malkning. Samt det selvfølgelig ikke må indeholde medicinrester.
Derudover skal besætningen være indplaceret i salmonellaniveau 1.

Mælken skal tappes i kundernes egne dunke/beholdere ved køb.

Stalddørssalg er når du sælger direkte til kunden, fra en bygning på gården, og med mælk skal man være registreret hos fødevarestyrelsen, planketen kan hentes på deres hjemmeside.

regler stalddørssalg mælk og kød

Salg af eget kød

Det er ikke lovligt at sælge kød fra kvæg, ved stalddørssalg, men man må formidle.

(Man må ikke selv slagte)
Det kræver dog at landmanden er registreret som kødformidler hos fødevareregionen.

Dyrene skal slagtes på et godkendt/ autoriseret slagteri, og ejer er det der hedder formidler af kødet.

Hvis du kun lejlighedsvis sælger af dit kød eller mælk, kan du høre ind under det der hedder bagatelgrænsen, som er fødevarevirksomheder, hvor aktiviteterne ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation. Salget må ikke have karakter af detailhandel/en større forretning.

Ved spørgsmål kontakt da fødevarestyrelsen eller deres hjemmeside.