Love og regler for hold af Får

Får laver flere produkter uld, skind og kød. Så en stor del af dyret kan bruges.

Er drøvtygger som koen, kan blive 8 – 12 år gamle. Deres uld kan have farverne hvid, lysegrå, mørkegrå til brun og sort. De er mellemstore dyr der vejer mellem 60 – 90 kg. Der er racer både med og uden horn. De er sociale dyr der lever i flokke, så de kan beskytte hinanden mod rovdyr ved at stille sig tæt sammen.

hold af Får regler og love

Får må ikke holdes i byzone, du må have 10 får med lam, hvis der ikke er andre større dyr på gården. Overstiger du dette skal du anmelde det til kommunen. Kommunen ønsker da at vide hvilke dyr du ønsker, staldforhold og hvordan du opbevarer husdyrgødningen.

Får i Danmark skal alle være øremærkede, have et CHR-nummer. De skal have et mærke i hvert øre, eller et øremærke i det det ene øre, og et elektronisk i det andet. Mærket skal være forsynet med dyrets individuelle nummer, og besætningens CHR-nummer. Lam der bliver slagtet inden de fylder et år, behøver kun et mærke med besætningens CHR-nummer. Mærkningen af lam skal ske inden de bliver 2 mdr./60 dage og inden dyret fjernes fra besætningen.

Lam der dør eller aflives i løbet af de første 7 dage, behøver ikke at blive mærket.

Du skal lave registreringer for det enkelte dyr, hvornår dyret er født, køn og race. Hvis dyret dør eller slagtes, det samlede antal dyr. Disse registreringer skal være gjort senest 3 dage efter det er sket, og indberettes til CHR ( Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrsbrugs Register)

Taber et af dine dyr et øremærke, ska du straks bestille et erstatningsøremærke, med samme nr. og farve. Hvis øret er så ødelagt at der ikke kan isættes et nyt mærke, kan du søge om dispensation. Hvis du efter bevisførelse med billede, har fået dispensation, skal du altid opbevarer øremærket, som altid skal følge dyret.

Har du dyr der ikke kan identificeres, intet øremærke har og det ikke har været muligt at finde data om disse. Skal de have et hvidt øremærke, som de kan få efter aftale med veterinærenheden. Dyr med hvide øremærke må ikke sælges eller flyttes. Hvis de skal slagtes, må det ske ved en hjemmeslagtning. Deres afkom skal registreres som alle andre nye lam.

De øremærker du bruger skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Dyrene skal holdes så man overholder dyreværnsloven, hvor man sikrer at dyrene har det godt, samt har de rette forhold så de trives. Herunder fodring ,vand og staldforhold. Der er ikke nogle regler for kvadratmeter, men nogle ”gode råd” også i forhold til folden/græsmarken, så det er sundt for jorden og der ikke sker for megen udledning af husdyrgødning.

Man skal regne med der skal være 1000 kvadratmeter pr. får på folden. Arealet er det samme når det er et moderfår med lam. De fleste får kan klare at gå ude hele året, De skal bare have et tørt sted med læ hvor de kan søge ly. Ofte skal de fodres ude i vintermånederne, når der er mangel på græs, så det er lettere at have dem inde om vinteren, og ofte også til de er færdige med at lemme.

Stalden skal de have et opholdsareal på 1,5 m2 pr får, 0,35 m2 pr. lam. Der er som med andre racer også ved får forskel på størrelsen, og pladsen skal være derefter.

Gulvet kan være fast eller en tyk tør måtte af halm. Det er altid lettere hvis det er muligt at dele stalden op i små sektionere, hvis nogle får/lam eller vædderen skal skilles fra de andre. Mange avlere har læmmebokse, så de kan have det optimale opsyn med fåret og lammet kort efter fødslen. Lad får og lam gå i boksen sammen noget tid efter, så når de kommer sammen med de andre får, har lært hinanden så godt at kende, at de altid kan finde hinanden.

Der skal også være nok ædepladser til alle, ved foderbordet, ellers er det altid de stærkeste der vinder der får alt foderet.

Får er vanskelige at indhegne, da de er meget adrætte og har deres tykke uld. Ved får anbefales det at være 90 cm højt, og gerne med 3 – 4 tråde, så lam også holdes inde. Enkelte bruger også nethegn, eller hegn med 2 tråde øverst og net forneden, for ekstra sikkerhed kan man have strømførende hegn. I nogle dele af Danmark, kan det nu også være nødvendigt med et ulvesikret hegn. Har man hegn med strøm i er der nogle regler man skal følge, hegn langs med en offentlig vej eller sti, skal hegnet være 0,5 m. fra denne, der skal være tydelig skiltning der advarer om strømførende hegn, som skal være gule skilte med sort tryk.