Når fårene skal klippes eller slagtes

Som det er nu, får man desværre ikke meget for det uld eller skind man sælger, det dækker måske kun lige det at få dem klippet.

Det er ved salg af kød, du måske kan finde et lille overskud, hvis du vælger at sælge kødet.

Får skal klippes minimum 1 gang om året, nogle gør det 2 gange. Nogle klipper dem i maj/juni så de ikke får det for varmt i sommervarmen, nogle klipper dem kort efter de er kommet på vinterstald, så de ikke sveder i stalden. Der er også den bonus ved det, at så er der ikke så meget uld ved læmning, lammet har lettere ved at finde patten, og moderfåret har lettere ved at holde sig ren før og efter. Et klippet får er også lettere at vurderer deres foderstand, samt at de ofte vil begynde at æde mere for at holde varmen.

slagtning af Får

Hvis det er dyr der skal slagtes, og du vil garve deres skind, er det en god ide, at tilpasse klipningen, så skindet/ ulden bliver som du ønsker. Det er også vigtigt at du informerer slagteriet om at du gerne vil have skindet. Det er vigtigt at vide for dem, da de så behandler huden anderledes under og efter slagtning.

Dem der klipper 2 gange, klippe ofte jan/feb, de er nyklippede inden læmning, og de har nået at få ny uld inden de skal på græs. Ulden beskytter både mod kulde men også varme.

Anden klipning kan være Aug/sep det er lige inden de skal bedækkes igen, og de har nogle måneder inden kulden kommer igen.

Får der er drægtige, skal klippes så der er mere end 1 måned til de skal læmme, da det kan stresse dyrene.

Når fåret alligevel er fikseret ved klipning, er det en god ide at få klippet hovene ved samme lejlighed.

Du kan vælge at kontakte en professionel klipper, eller måske få hjælp af nogle mere erfarne de første par gange, til du kan selv. Det kræver en god klipper, medmindre du kan svinge saksen som i de gamle dage, de vil ofte også gerne ordne deres klove.

Nogle klipper dem imens dyret står op, evt. fikseret. Mange er begyndt at bruge den teknik de har udviklet i Australien, hvor de ligesom vender fåret, samtidig med de hele tiden sørger for at de ikke får fodfæste, kan stå på deres klove. Når de er færdige ligner det næsten at de har taget en frakke af fåret. En ting er sikkert, øvelse gør mester !

Hvis du skal sælge det, skal du vide hvordan det skal sorteres inden salg, og det værste fysiske skidt skal være taget fra. Du kan også vælge at bruge det selv, vaske det, karte det og lave det til garn. Det er et stort arbejde, som man kun skal gøre hvis man synes det kunne være sjovt og spændende.

Der findes 1 måske 2 private spinderier i Danmark, som med maskiner kan lave dir uld til garn.

Skal der være økonomi i salget af kødet, skal lammene plejes så de vokser optimalt. Det koster det samme at få lammet slagtet, uanset om det vejer 40 eller 50 kg, så det er de små lam der ikke har trivedes og vokset særligt godt, der er de dyreste at fremstille. Du skal fodre på dem længere tid hvis lammene vokser 200 gram om dagen, i stedet for 300 gram, på måske for dårligt foder.

Det antal kg. du kan sælge er også mindre. Sørg for de får en god start på livet, de svage lam vokser oftest langsommere, hold øje med at de trives og vokser som de skal.

Mange får slagtet vædderlammene, beholder selv gimmerlammene eller sælger dem levende. Mange slagter om efteråret, når lammene er 6 – 7 måneder, der er ikke længere så meget græs på markerne, dyrene skal til at bindes ind, og de er ved at blive kønsmodne.

Du må ikke sælge kødet, men være formidler af kødet. Dyrene skal slagtes på et autoriseret slagteri, hvor det har et sundhedsdokument med, som skal udfyldes inde på CHR-registret.

Ønsker du at sælge/formidle kødet skal du være registreret som kødformidler hos fødevarestyrelsen. Går du under det der kaldes ”bagatelgrænsen” som er salg af mindre end 10 dyr, er det ikke nødvendigt at blive registreret som formidler, men dyrene skal stadig slagtes på et autoriseret slagteri.

Er du i tvivl, så kontakt Fødevarestyrelsen, der vil kunne svare på dine spørgsmål.